Tag Archives: העברת משרד תל אביב

הובלות משרד עם אריזה ברמת גן העברת משרדים ברמת גן

הובלות משרד ברמת גן

מחיר
שירות / מוצר
1967 – 1053 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2276 – 1486 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3359 – 2142 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4216 – 2092 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד ברמת גן בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד ברמת גן בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 14.7%