Tag Archives: הובלת משרדים בתל אביב

הובלות משרד עם אריזה בבני ברק העברת משרדים בבני ברק

הובלות משרד בבני ברק

מחיר
שירות / מוצר
1822 – 865 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2356 – 1285 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3090 – 2129 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4194 – 2155 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בבני ברק בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בבני ברק בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 20.3%