Tag Archives: הובלת משרדים בירושלים

הובלות משרד עם אריזה בבית שמש העברת משרדים בבית שמש

הובלות משרד בבית שמש

מחיר
שירות / מוצר
1881 – 973 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2374 – 1625 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3472 – 1994 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4561 – 2055 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בבית שמש בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בבית שמש בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 22.7%