Tag Archives: הובלת משרדים בירושלים

הובלות משרד עם אריזה בירושלים העברת משרדים בירושלים

הובלות משרד בירושלים

מחיר
שירות / מוצר
2123 – 997 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2271 – 1406 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3565 – 2028 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4325 – 2149 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בירושלים בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בירושלים בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 13.5%