Category Archives: מובילים בחיפה

הובלות משרד עם אריזה בחדרה העברת משרדים בחדרה

הובלות משרד בחדרה

מחיר
שירות / מוצר
2072 – 949 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2598 – 1335 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3427 – 2148 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4587 – 2050 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בחדרה בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בחדרה בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 12.7%