Category Archives: מובילים בדרום

הובלות משרד עם אריזה באשדוד העברת משרדים באשדוד

הובלות משרד באשדוד

מחיר
שירות / מוצר
2070 – 844 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2523 – 1310 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3464 – 2154 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4435 – 2233 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד באשדוד בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד באשדוד בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 18.7%