Monthly Archives: מרץ 2015

הובלות משרד עם אריזה בטבריה העברת משרדים בטבריה

הובלות משרד בטבריה

מחיר
שירות / מוצר
1983 – 843 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2612 – 1634 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3245 – 1964 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4064 – 2509 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בטבריה בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בטבריה בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 11.3%