Monthly Archives: דצמבר 2014

הובלות משרד עם אריזה בנצרת עילית העברת משרדים בנצרת עילית

הובלות משרד בנצרת עילית

מחיר
שירות / מוצר
1879 – 964 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2289 – 1602 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3358 – 2097 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4174 – 2359 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בנצרת עילית בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בנצרת עילית בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 11.4%