Monthly Archives: יוני 2014

הובלות משרד עם אריזה בבית שאן העברת משרדים בבית שאן

הובלות משרד בבית שאן

מחיר
שירות / מוצר
2050 – 851 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2482 – 1335 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3377 – 1970 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4246 – 2530 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בבית שאן בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בבית שאן בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 22.6%