Monthly Archives: נובמבר 2013

הובלות משרד עם אריזה ברעננה העברת משרדים ברעננה

הובלות משרד ברעננה

מחיר
שירות / מוצר
2119 – 860 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2223 – 1534 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3196 – 2242 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4529 – 2263 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד ברעננה בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד ברעננה בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 12.6%