Monthly Archives: יולי 2013

הובלות משרד עם אריזה בקריית גת העברת משרדים בקריית גת

הובלות משרד בקריית גת

מחיר
שירות / מוצר
1843 – 903 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2525 – 1616 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3502 – 2028 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4111 – 2420 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בקריית גת בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בקריית גת בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 11.3%