Monthly Archives: ינואר 2013

הובלות משרד עם אריזה בשדרות העברת משרדים בשדרות

הובלות משרד בשדרות

מחיר
שירות / מוצר
2068 – 1006 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2649 – 1255 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3110 – 2042 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4121 – 2237 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בשדרות בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בשדרות בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 12.7%