Monthly Archives: דצמבר 2012

הובלות משרד עם אריזה בדימונה העברת משרדים בדימונה

הובלות משרד בדימונה

מחיר
שירות / מוצר
1857 – 872 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2174 – 1544 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3375 – 2054 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4121 – 2260 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בדימונה בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בדימונה בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 10.9%