Monthly Archives: יוני 2012

הובלות משרד עם אריזה ביבנה העברת משרדים ביבנה

הובלות משרד ביבנה

מחיר
שירות / מוצר
2031 – 921 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2197 – 1327 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3465 – 2133 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4114 – 2619 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד ביבנה בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד ביבנה בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 8.7%