Monthly Archives: מאי 2012

הובלות משרד עם אריזה בנצרת העברת משרדים בנצרת

הובלות משרד בנצרת

מחיר
שירות / מוצר
1824 – 834 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2627 – 1640 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3431 – 1995 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4324 – 2346 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בנצרת בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בנצרת בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 19.4%