Monthly Archives: ינואר 2012

הובלות משרד עם אריזה בקריית ביאליק העברת משרדים בקריית ביאליק

הובלות משרד בקריית ביאליק

מחיר
שירות / מוצר
2134 – 849 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – חדר אחד
2487 – 1336 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 2 חדרים
3350 – 2077 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים
4260 – 2640 ₪ המחיר ללא מע"מ
הובלת משרד – 3 חדרים

הובלה של תכולת משרד בקריית ביאליק בסיסית עד למרחק של 30 ק"מ

המחיר אינו כולל הובלה ללא מעלית, חדר מדרגות סבוך וציוד חריג

הובלות משרד בקריית ביאליק בממוצע בשנה בין 2010 ל-2015 בשנת 2015 הוגדרו 18.5%